S E P A R A T I O N

W  moim  pierwszym  poście  chciałabym  się  skupić  na  oddzieleniu  przestrzeni  za  pomocą  zasłon  (!).Jest  wiele  innych  możliwości  lecz  w  małym  mieszkaniu  ich  liczba  jest  ograniczona.  Ścianki  działowe  czy  przesuwane  drzwi  są  świetnym  rozwiązaniem  ale  nie  tak  prostym  jak  zakup   zasłon. A  przecież  tutaj  na  modestmood  będę  Wam  podsuwać  jak  najprostsze more

W  moim  pierwszym  poście  chciałabym  się  skupić  na  oddzieleniu  przestrzeni  za  pomocą  zasłon  (!).Jest  wiele  innych  możliwości  lecz  w  małym  mieszkaniu  ich  liczba  jest  ograniczona.  Ścianki  działowe  czy  przesuwane  drzwi  są  świetnym  rozwiązaniem  ale  nie  tak  prostym  jak  zakup   zasłon. A  przecież  tutaj  na  modestmood  będę  Wam  podsuwać  jak  najprostsze  rozwiązania.  Często  nie  ma  możliwości  wprowadzenia  poważniejszych  zmian  w  mieszkaniu    (szczególnie  jeśli  nie  jest  ono  własnością).  W  jednopokojowych  mieszkaniach  marzenia  o  oddzieleniu  części  dziennej  od  sypialnej  mogą  szybko  się  ziścić  za  pomocą  właśnie  tego  małego  tricku . W  małych  przestrzeniach  najlepiej  zaopatrzyć  się  w  jasne,  półprzezroczyste  tkaniny.  Gęste,  wielokolorowe  nadadzą  ciężkości  i  optycznie  zmniejszą  pokój.  Zasłony  to   dobry  pomysł  na  zaaranżowanie  strefy  sypialnej  czy  garderoby. Jedyne  co  będzie  potrzebne  to  prosty  karnisz  (w  IKEA  już  za  4zł) ,  jasne  zasłony  i  chwila  czasu  na  montaż. Ogromnym  plusem  jest  to,  że  możemy  zamontować  je  tak  naprawdę  w  dowolnym  miejscu.  Ja  zrobiłam  to  na  środku  pokoju  (!) .  Wydawało  się  to  na  początku  katastrofą  wizualną  ale  kiedy  skończyłam  to  wiedziałam,  że  to  jeden  z  lepszych  pomysłów  na  jaki  wpadłam  przygotowując  tą  pustą,  małą  przestrzeń  na  miejsce  do  codziennego  użytku.

In  my  first  post  I  would  like  to  focus  on  the  separation  of  space  using  curtains(!)  There  are  many  other  possibilities,  but  in  a  small  apartment,  their  number  is  limited.  Partitions  or  sliding  doors  are  a  great  option  but  not  as  simple  as  buying  curtains.  Modestmood  offer  you  the  simplest  solutions  here . Often  it  is  not  possible  to  introduce  major  changes  in  the  flat  (especially  if  it  is  not  owned).
In  single  room  dreams  about  separating  the  living  room  from  the  sleeping  area  may  soon  come  true  with  this  little  trick. In  small  spaces  is  best  to  have  a  bright,  translucent  textile. Dense,  multicolored  will  give  heaviness  and  visually  reduce  room. Curtains  is  a  good  idea  to  arrange  the  sleeping  area   or  dressing  room.  The  only  things  you’ll  need  is  a  simple  curtain  rod  (at  IKEA  for  1.49  euro(!)),  bright  curtains  and  a  moment  of  time  for  montage. A  huge  plus  is  that  you  can  mount  them  really  anywhere.  I  did  it  in  the  middle  of  the  room(!).  It  seemed  to  be  the  beginning  of  a  visual  disaster  but  when  I  finished  I knew,  it’s  one  of  the  better  ideas  when  I  was  preparing  this  empty,  a  small  space  to  place  for  everyday  use.